Thursday, August 18, 2011

August 18, 2011


Do’a Mubarok ini mempunyai keutamaan dan khasiat yang banyak sekali diantaranya ialah :

Barang siapa yang membiasakan membaca secara rutin setiap hari atau sekurang-kurangnya seminggu sekali atau sebulan sekali, maka orang tersebut akan dipelihara atau dijaga oleh para Malaikat penjaga pintu surga, dari dari tergelincir dari Shirothol Murtaqiim, dipelihara dari cobaan-cobaan dunia dan Akhirat.

Adapun bagi orang yang tidak bisa membaca, cukup ditulis saja kemudian disimpan atau belajar membaca pada orang lain yang membaca dan mengajarkannya pada anda.

Inilah do’a yang harus dibaca :

Bismillahir Rohmanir Rohiimi.

Laa Ilaaha Illaallahu Iimaanan Billahi. La Ilaaha Illaallaahu Yaqiinan Billahi. La Ilaaha Illahahu- Amantu Billahhi. Laa Ilaaha Illaalaahu Amanatan Billahi. La Ilaaha Illaallaahu Muhammadun Rasuulullahi- Shollaallaahu ‘Alaihi Wa Sallama. Laa Ilaaha Illaallahu Iimaanan Wa Tashdiiqon. Laa Illlaaha Illaallaahu Talath thufan Wa Rizqon. La Ilaaha Illaallahul Malikul Haqqul Mubiiny Muhammadun Rasuulullahi Shoodiqul Wa’dil Amiini Wa Shollaallahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa Aalihii- Wa Shohbihii Wa Sallama.

Artinya :

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dengan beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dengan yaqin kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah percaya kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Muhammad adalah utusan Allah Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan mengharapkan belas kasihan dan rizqi dari padanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Merajai Yang Benar dan Nyata. Muhammad adalah Utusan Allah yang menepati janji dan bisa dipercaya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.”

0 comments:

Post a Comment