Friday, August 19, 2011

August 19, 2011

Barangsiapa yang semua harta miliknya dapat mendatangkan keberkahan dan manfa’at bagi dirinya, maka hendaklah ia menulis rajah seperti di bawah ini pada kertas atau kain yang putih, lalu diletakkan pada harta yang dimaksud, maka dengan izin Allah harta itu akan mendatangkan keberkahan di samping dapat membawa manfa’at kepada dirinya sendiri.

Inilah rajahnya yang ditulis :

0 comments:

Post a Comment