Saturday, August 13, 2011

DO’A UNTUK MENGHILANGKAN KESEDIHAN


Apa bila diantara kalian ada yang kebetulan mengalami kesedihan yang berkepanjangan, maka untuk menghilangkannya, pergunakanlah doa dibawah ini sebagai wirid yang dibaca secara rutin setiap pagi dan sore sebanyak mungkin dengan hati yang ikhlash penuh pengharapan, bahwa Allah akan mengabulkan do’anya, Insya Allah akan segera lenyap kesedihan tersebut dan segera akan mendapat kegembiraan dengan kelapangan rizqi.
Inilah do’a yang harus dibaca :Allaahumma Anaa ‘Abdukabnu ‘Abdikabnu Amatika Fii Qobdlotika Naashiyatii Bi Yadika Maadlin Fii Hkmika ‘Adluii Fiyya Qodloo’uka As’aluka Bi Kulli ismin Huwa Laka Sammaita Bihii Nafsuka Au Anzaltahu Fii Kitaabika Au ‘Allamtahu Ahadan
Min Kholqika Awaista’tsarta Fiil Ilmil Ghoibi Indaka An Tajalal Quraana Nuuro Shodrii Wa Robiia Qolbii Wa Jalaaa Huznii Wa Dzahaaba Hammii.

Artinya
”Hai Allah saya adalah hamba-Mu, anak dan hamba-Mu, anak dan budak-Mu yang ubun-ubunku berada ditanganMu hukum-Mu telah berlaku kepadaku, adil terhadap diriku segala ketetapan-Mu. Saya memohon kepada-Mu dengan segala nama yang Engkau telah menanamkan diri-Mu dengannya dan Engkau telah inenurunkannya dalam kitabMu, atau Engkau telah mengajarkan kepada seorang dan makhluq-Mu, atau Engkau sendiri yang telah mengetahui Al-Qur’an sebagai petunjuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pemusnah kegelisahanku”.

No comments:

Post a Comment

Tuah Sakti Cincin Keramat Abah Rahman

Abah Rahman meluncurkan produk olah batin bernama cincin keramat. Cincin ini telah diisi dengan kekuatan gaib di berbagai tempat keramat. ...