DO’A RASUL DAN KEUTAMAANNYA


Do’a Rasul ini mempunyai beberapa keutamaan dan khasiyat yang luar biasa, diantaranya ialah : “Bagi siapa yang suka membiasakan membaca do’a ini, maka Allah akan memberikan jaminan kepada orang tersebut, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Apa bila dibaca sekali lagi, maka ganjarannya sama dengan mengeluarkan zakat 60 dinar dan sama dengan ganjarannya orang yang berpuasa di Bulan Romadhon secara penuh.

Inilah do’anya yang harus dibaca :


Allahumma Antal Awwalu Falaisa Qoblaka Syai’un Wa Antal Aakhiru Fa Laisa Ba’daka Syai’un Wa Anta ‘Aalimul Ghoibi Wa Anta ‘Alaa Kulli Syai’in Qodiirun. Wa Anta ‘Allaamul Ghuyuubi Wa Anta’Alaa Kulli Syai’in ‘Aliimun Bi Rohmatika Yaa Arhmar Roohimiina.

Artinya :

Hai Allah, Enggkaulah Dzat Yang Maha Awal, maka tidak ada sesuatu sebelum Engkau. Dan Engkau Dzat Yang Maha Akhir, maka tidak ada sesuatu Engkau. Dan Engkaulau Dzat Yang Maha Mengetahui barang yang Ghoib. Dan Engkaulah Dzat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Engkaulah Dzat Yang Maha Mengetahui akan segala yang ghoib. Dan Engkaulah Dzat Yang Maha Mengetahui atas Segala sesuatu. Dengan Rohmat-Mu Hai Dzat Yang Paling Belas Kasih diantara semua belas kasih”.

Comments

Popular posts from this blog

Cerita Mistis Jalan Sejarah Deli Tua

DO’A UNTUK OBAT PENYEMBUH SAKIT KEPALA DAN DEMAM