Thursday, August 18, 2011

DO’A UNTUK MENANGGULANGI GANGGUAN JIN

Jika anda menginginkan agar diri serta keluarga anda selamat dari gangguan Jin/Syetan, maka pergunakanlah do’a dibawah ini sebagai wirid untuk dibaca secara rutin atau setiap ada keperluan secara mendadak, ya’ni dibaca setiap pagi dan sore secara rutin, insyaa Allah akan selamat dari gangguan Jin /Syetan. Adapun seandainya ada diantara keluarga anda yang terganggu, maka untuk menyembuhkannya, bacalah sebanyak tiga kali kemudian tiupkan pada ubun-ubun orang yang terganggu tersebut baik untuk anak kecil maupun orang dewasa, dengan izin Allah akan segera semhuh seperti semula.

Inilah do’a yang harus dibaca

Hashshontukum Billaahil ‘Aliyyil Qoyyumi Laa Yar nuutu badan Wa Dafa’tu ‘Ankumus Suu’a Bi Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyyil ‘Adhiimi’.

U’iidzuka Bi Kalimaatilllaahit Taammaati Mm Kulli Syaithoonin Wa Haamatin Wa Min Kulli Aini Laammatin.

Artinya :

“Saya perisaikan kalian kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Berdiri Sendiri yang tidak akan ditimpa mati selamanya. Dan Saya tolak dari pada kamu segala (bentuk) kejahatan dengan ucapan. “Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyyil ‘Adhiimi (Tidak ada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)”. Saya lindungkan kalian dengan kalimat-kalimat Allah dengan sempurna dari segala (gangguan) syetan dan binatang berbahaya dan dari segala mata yang membahayakan”.

No comments:

Post a Comment

Solusi Mistik Abah Rahman untuk Semua Masalah

Lewat ritual gaib yang Abah Rahman lakukan, berbagai permasalahan yang Anda hadapi bisa terselesaikan. Kuncinya yakin dengan apa yang dil...