DO’A UNTUK CITA-CITANYA TERCAPAI


Apabila anda mempunyai cita-cita yang baik agar segera tercapai, maka pergunakanlah do’a dibawah ini sebagai amalan atau wirid yang dibaca sesudah sholat hajat sebanyak dua rokaat, kemudian membaca surat ikhlash sekuatnya dan dilanjutkan membaca do’a dibawah ini sebanyak tiga kali, dengan izin Allah apa yang anda cita-citakan akan segera tercapai dengan memuaskan.

Inilah doa’ yang harus dibaca :

Al Hamdu Lillaahi Robbil ‘Aalamiina. Wa allaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘Alaa Aalihii Wa Shohbihii Wa Sallama. Qul Huwallaahu Ahadun. Laisa Ka Mitslihii Ahadun Laa Tusallith Alayya Ahadun WaLaa Tuhawwijnii Ilaa Ahadin. Wa Aghninii An Kulli Ahadin Bi Fadi-li Qul Huwallaahu Ahadun. Allaahush Shomadu. Lam Yalid Wa Lam Yuulad. Wa LamYakun Lahu Kufuwan Ahadun. Allahumma Yaa Man Huwa Qadiimun Wa yaa Daa Tilmu Wa Yaa Hayyu Yaa Qoyyuumu Yaa Awawalu Yaa Aakhiru Iqdli Haajatii Yaa FarduYaa Shomadu. Wa Shollallaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin- Wa’ala Aalihi Wa Shohbihi Wa sallama.

Artinya

“Segala puji Bagi Allah Tuhan sekalian Alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rohmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., kepada segenap keluarga dan sahabat beliau. Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa, yang tidak seorangpun yang menyamai-Nya, janganlah Engkau memberikan kekuasaan kepada Seseorang atas diri saya dan janganlah Engkau membuat diriku membutuhkan kepada orang lain dan berilah saya kekayaan dan semua orang dengan keutamaan Surat lkhlash :

“Kalakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan tidak seorangpun yang menyamai Dia”. Hai Tuhan Yang Maha Dahulu, hai Tuhan Yang Maha Kekal. Hai Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Hai Tuhan Yang Maha Awal dan Akhir Berilah keberhasilan semua hajatku hai Tuhan Yang Maha Sendirian. Hai Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Semoga Allah selalu melimpahkan rohmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada segenap keluarga dan sahabatnya”.

Comments

Popular posts from this blog

Cerita Mistis Jalan Sejarah Deli Tua

DO’A UNTUK OBAT PENYEMBUH SAKIT KEPALA DAN DEMAM