Wednesday, May 4, 2011

AIR KERAMAT PUTRI HIJAUDiambil dari tempat pemandian Putri Hijau zaman dahulu. Bila sering dibasuh di muka akan membuat tubuh selalu segar, hoki dan percaya diri.

No comments:

Post a Comment

Paranormal Abah Rahman

Melayani : Pemanis, pelarisan, kunci pasangan, pelet photo, susuk pengeretan, penunduk, pelet jaran goyang, semar mesem, benda-benda bertu...