Saturday, December 29, 2012

Tabiat Seseorang Menurut Watak Hari Pasaran

Baik diketahui, untuk menghindarkan kekacauan dalam pergaulan suami isteri, keuntungannya agar satu sama lain bisa saling menjaga diri, mengingat watak masing masing. Buat mencari jodoh, ada juga gunanya.
Menurut ilmu perhitungan Jawa, tiap tiap hari pasaran, yaitu hari rangkapan yang jumlahnya lima dan nama hari itu ialah Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi, mempunyai daya pengaruh pada tabiat seseorang yang dilahirkan pada hari itu. Dan watak masing-masing hari itu ialah sebagai berikut :

1. Pahing : Dewanya Bathara Brama, wataknya banyak pamrih (melikan).
2. Pon : Dewanya Bathara Guru, wataknya mau rugi, ikhlas hatinya dan pandai.
3. Wage : Dewanya Bathara Kala, wataknya belahan selalu ingin mendapatkan sesuatu, meskipun bukan miliknya.
4. Kliwon : Dewanya Bathara Wisnu, bagus wataknya suka memberi, perasa, dan kasihan pada sesamanya.
5. Legi : Dewanya Dewi Sri, wataknya budiman, banyak dicintai orang, memberi, mau meminta.

Hari Permulaan Untuk Tirakat

Hari-hari di bawah ini adalah hari-hari yang baik dan buruk untuk permulaan tirakat. Artinya bagi siapa yang mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu laku puasa, mutih dan sebagainya, hendaknya memilih hari yang baik untuk permulaan tirakatnya.

Ahad adalah hari Janma Wataknya Cukupan
Senin adalah hari Janma Wataknya Baik
Selasa adalah hari Janma Wataknya  Buruk
Rabu adalah hari Janma Wataknya  Cukupan
Kamis adalah hari Janma Wataknya  Manfaat
Jumat adalah hari Janma Wataknya  Selamat
Sabtu adalah hari Janma Wataknya Buruk.

Tuah Sakti Cincin Keramat Abah Rahman

Abah Rahman meluncurkan produk olah batin bernama cincin keramat. Cincin ini telah diisi dengan kekuatan gaib di berbagai tempat keramat. ...