Sunday, September 25, 2011

Ritual Bersih Desa


Ritual bersih desa merupakan tradisi penghormatan kepada, yaitu hantu penunggu tempat angker. Kebetulan, di wilayah Klaten ada sebuah sumur yang dianggap keramat, lalu ditaburi bunga, di dekatnya dikutuki dengan pembakaran kemenyan. Tradisi berbau sakral dan animisme ini telah berlangsung bertahun - tahun. Ritual pembersihan sumur itu sering pula dinamakan Bersih Sendang. Bersih Sumur dan Bersi Sendang merupakan bentuk penyembahan pada hantu penunggu, agar air yang diminum, digunakan keperluan sehari hari tetap steril, jauh dari bibit penyakit. Upaya bersih lingkungan semacam ini memang dapat dinalar. (***)

No comments:

Post a Comment

Tuah Sakti Cincin Keramat Abah Rahman

Abah Rahman meluncurkan produk olah batin bernama cincin keramat. Cincin ini telah diisi dengan kekuatan gaib di berbagai tempat keramat. ...